Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Scraveck.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.scraveck.com; obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.

 

 1. Sprzedawca: Monika Bekiesz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Scraveck Studio Monika Bekiesz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5222384452, nr REGON 523104973, ul. Traktorzystki 1, 01-114 Warszawa
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: 
 • pod numerem telefonu: +48 600204338 (koszt połączenia według taryfy operatora) 
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@scraveck.com
 • Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Traktorzystki 1, 01-114 Warszawa
 • Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul.Traktorzystki 1, 01-114 Warszawa

 

§1 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.scraveck.com, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów online.

Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębną częścią Regulaminu nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - każdy podmiot Kupujący w Sklepie Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.scraveck.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o Towarach w formie opisu i zdjęć Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym. Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich wygląd i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Nie możemy zagwarantować, że  komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.
 5. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   1. Urządzenie z dostępem do Internetu
   2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 6. Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 5, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 8. Klient korzysta z Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym na własną odpowiedzialność.
 9. Klientem, będącym osobą fizyczną, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.
 10. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów bedących Konsumentami i Przedsiębiorcami korzystającymi ze Sklepu Internetowego. Wyjątek stanowi §9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców.
 11. Konto Klienta
   1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.
   2. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.
   3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
   4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
   5. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
   6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@scraveck.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Możemy wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie nowej ceny na stronie produktu.
 4. Mamy możliwość wprowadzenia ważnych czasowo promocji (np. okresowe obniżki cen). Zasady skorzystania z danej promocji określa jej regulamin. Przy publikacji ceny promocyjnej wyświetlamy najniższą cenę danego towaru w ciagu 30 dni przed promocją.

 

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym będą realizowane w dni robocze od 8.00 do 16.00.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści drogą poczty elektronicznej i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 7. Złożenie potwierdzonego Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 9. Klient w wiadomości potwierdzającej otrzymane Zamówienie, otrzyma także link, który umożliwi przejście do strony płatności PayU, na której będzie można dokonać płatności.
 10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta.
 11. W przypadku wybrania przez Klienta opcji „za pobraniem” - realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia drogą poczty elektronicznej. 
 12. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze. Jeżeli nie będzie to możliwe klient zostanie poinformowany o tym telefonicznie. 
 13. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 14. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 15. Złożone zamówienie może być zmieniane wyłączne do momentu skompletowania zamówienia do wysłania, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Po tym czasie nie ma możliwości zmian w zamówieniu.

 

§ 5 Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
  • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 

Scraveck Studio Monika Bekiesz, ul.Traktorzystki 1, 01-114 Warszawa

mBank
65 1140 2004 0000 3902 8281 5444
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.                                                      

  • Płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. 

Obsługę płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 

  • Za pobraniem, tj. zamówienie może zostać opłacone przy odbiorze: kartą płatniczą w paczkomacie InPost lub gotówką/ kartą u kuriera dostarczającego przesyłkę (jeśli wybrany kurier będzie dysponował możliwością zapłaty kartą).

 

 1. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie anulowane. 
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
   1. Przesyłka kurierska krajowa.
   2. Dostawa do paczkomatu InPost
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni Roboczych od dnia opłacenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej. 
 4. Na terenie Polski termin dostawy Towaru do Klienta wynosi maksymalnie 3 dni robocze, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.
 5. Koszt dostawy zamówienia jest różny w zależności od wybranej formy transportu. Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy, które ponosi klient dostępne są w zakładce Koszty dostawy
 6. Sklep realizuje darmową dostawę przy zamówieniach online jeżeli Klient dokonuje zakupów powyżej 299 zł.
 7. Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia i odmówić przyjęcia Towaru.
 8. W przypadku nieodebrania opłaconej przesyłki i zwrotu środków Klientowi, od kwoty zwrotu zostanie odliczony koszt przesyłki oraz opłata za zwrot przesyłki w wysokości 10 zł.

 

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Prawo odstąpienia od umowy
 • Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Scraveck Studio Monika Bekiesz, ul.Traktorzystki 1, 01-114 Warszawa lub kontakt@scraveck.com ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności następuje do 2 dni od czasu otrzymania zwrotu Towaru lub od czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

Klient ponosi koszty odesłania do towaru z którego rezygnuje. 

Zwacany Towar proszę odesłać na adres Scraveck Studio Monika Bekiesz, ul.Traktorzystki 1, 01-114 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: Scraveck Studio Monika Bekiesz, ul.Traktorzystki 1, 01-114 Warszawa , kontakt@scraveck.com, telefon: +48600204338
 • Ja(*) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: (*) 
 • nr zamówienia (*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta
 • Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) - wypełnić

 

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. 
 2. Wadą nie są różnice kolorystyczne pomiędzy zdjęciem produktu na stronie www.scraveck.com a kolorem produktu i nie stanowią one podstaw do reklamacji. 
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: kontakt@scraveck.com
  2. pisemnie na adres Sprzedawcy: Scraveck Studio Monika Bekiesz, ul. Traktorzystki 1, 01-114 Warszawa.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
     1. Imię i nazwisko.
     2. Adres.
     3. Adres e-mail, nr telefonu
     4. Datę złożenia i numer zamówienia.
     5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania 
     6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt w postaci nieprzetworzonej wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. 
 8. Klient dostarcza reklamowany produkt na własny koszt. 
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 10. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.
 11. W przypadku reklamacji dotyczącej braków lub pomyłek w realizacji zamówienia niezbędne jest dosłanie zdjęcia dokumentu zamówienia dołączonego do paczki. 
 12. Reklamacja braków lub pomyłek w realizacji zamówienia powinna być zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu paczki nie później niż w ciągu 7 dni od daty doręczenia. 

 

§9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 Postanowienia końcowe i zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna w Sklepie w momencie składania zamówienia. Sklep scraveck.com zastrzega sobie możliwosść zmian w Regulaminie. Regulamin jest publikowany na stronie www.scraveck.com. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. 
 5. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 6. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 7. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu na stronie www.scraveck.com. lub przesłaniu do Klientów pocztą elektroniczną.
 8. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 9. Zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany. Zastrzegamy jednak możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Sklepu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Dołożymy wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa.
 10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

Newsletter / Rejestracja w sklepie
Bądż na bieżąco - dowiedz się wczesniej niz inni o nowościach w naszym sklepie, nowinkach i wpisach na blogu, promocjach. Na dobry start oferujemy 10% zniżki na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy e-mail :)
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl